Ελ|En

Αιγιαλείας 30, Μαρούσι, 15125,
τηλ.: 2106896538-540
fax: 2106896541
info@peakad.gr

 

Interactive pdf για το Integrated Annual Report 2012

Σχεδιασμός του Interactive pdf για τον ετήσιο Απολογισμό της Coca-Cola Hellenic για το 2012.

back
02/2014