Ελ|En

Αιγιαλείας 30, Μαρούσι, 15125,
τηλ.: 2106896538-540
fax: 2106896541
info@peakad.gr

 

ΔΕΗ Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική. Μια μάχη στην καρδιά της Απελευθέρωσης

H Peak έκανε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της εκδήλωσης και είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια και την παραγωγή του εποπτικού υλικού της έκθεσης.

back
10/2017