Ελ|En

Αιγιαλείας 30, Μαρούσι, 15125,
τηλ.: 2106896538-540
fax: 2106896541
info@peakad.gr

 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Παρεμβάσεις

Η έκδοση της Peak Publishing, είναι µια ανθολόγηση από δηµόσιες παρεµβάσεις που δίνουν το στίγµα του ΣΕΒ, σε µια κρίσιµη εποχή. Αλλά, ενώ παρακολουθούν κατ’ ανάγκη στενά τη συγκυρία και τις εξελίξεις, στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό όπως και στην ευρωπαϊκή σκηνή, έχουν ως κέντρο βάρους τις επιταγές του µέλλοντος σε αντιδιαστολή µε τα προβλήµατα του παρόντος. Είναι, µε άλλα λόγια, παρεµβάσεις που προσβλέπουν σε υπερβάσεις…  

back
09/2016