Ελ|En

Αιγιαλείας 30, Μαρούσι, 15125,
τηλ.: 2106896538-540
fax: 2106896541
info@peakad.gr

 

ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ Η Συλλογή του ΕΜΣΤ

Η έκθεση ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. Η Συλλογή του ΕΜΣΤ που πραγματοποιείται στο Μουσείο Fridericianum ως τμήμα της documenta 14, σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη παρουσίαση της συλλογής του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η έκθεση επικεντρώνεται στις έννοιες της συναλλαγής, του δανείου, της προσφοράς, του μοιράσματος, έννοιες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη συνεργασία.

back
10/2017